fbpx

תנאי שימוש ותקנון האתר

החברה – 'פוליוז', שירות פורטפוליו וחנויות אונליין שנבנו ע"י מאיירים, בשביל מאיירים.

התכנים – תכני האתר שהועלו על ידי המשתמש.

על ידי שימוש באתר אתם מקבלים עליכם את תנאיו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

החברה רשאית להוסיף, לשנות או להסיר כלים ואפשרויות למערכת בכל רגע.

החברה רשאית לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

החברה לא מתחייבת לכך שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אין לפרסם בעלי אופי מיני, לשון הרע, איומים, מעודדים לביצוע עבירות על החוק, או מהווים הפרה כלשהי של החוק
אשר עלולים לפגוע בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מפרים זכויות קניין רוחני.

החברה רשאית לסרב לפרסם ולבטל פרסום תכנים אשר לדעתה מפרים את מהתנאים ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

התכנים שאתה מעלה חשופים לציבור. הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות פרסום תכנייך.

זכויות היוצרים של התכנים אשר יועלו לאתר הן של בעל זכויות היוצרים המקורי. פוליוז לא לוקחת לעצמה שום זכות יוצרים או קניין רוחני על תכנים שאינם שייכים לה.

פרטיות

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך עדכונים ושיפור השירותים שהיא מציעה במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

גיבויים

הספק יבצע גיבוי אוטומטי יומי לאתר, אך באחריות הלקוח ליצור עותק מכל תוכן שהוא מעלה לאתר. החברה תעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין היא יכולה להיות אחראית עליו.

אבטחה

החברה לא תשא באחריות על תכנים שימחקו מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. יש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

חנויות אונליין

החברה אינה אחראית על כל מידע מהמשתמש, כולל פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי.

החברה אינו שומרת מספרי כרטיסי אשראי במערכת פוליוז או באתר הלקוח, ואינה אחראית על כל נושא התשלומים הקשורים למכירה ורכישה של מוצרים ושירותים מאתר הלקוח. החברה לא תשא בשום אחריות בנושא כספים, אספקת מוצרים ו/או שירותים, לא כלפי בעל האתר והחנות ולא כלפי הקונים ולא כלפי צדדים שלישיים ואחרים בכל הקשור לחנויות אונליין.

החברה אינה אחראית על פעילות הסליקה של חברות צד שלישי כגון Paypal ,Z-Credit, פיימי ועוד, והאחריות על ביצוע פעולות מול חברות אלו לרבות חיוב המשתמש, חלה על הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית לפעולות של חברות אלו.

החברה אינה צד בעסקאות המתבצעות בין בעלי האתר והחנות לבין הצרכן הסופי ולא תשא בשום אחריות לגבי חיובים/זיכויים/משלוחים/איחורים. בעל החנות מבין שהחברה מספקת כלים להפעלת חנות אונליין בלבד, ואינה נושאת באחריות לפעילותה.

על בעל האתר והחנות לדאוג לתנאי שימוש ותקנון לאתר ולחנות שלו. החברה לא תשא באחריות בעבור שום נושא שקשור בחוסר תנאי שימוש ותקנון באתר וחנות הלקוח.

מדיניות תשלום

האתר יעלה לאוויר רק לאחר יצירת מנוי חודשי או שנתי וקבלת התשלום המלא.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או אפליקציות תשלום לבחירתך.

הפסקת פעילות האתר במערכת

ניתן בכל רגע להפסיק את המנוי על ידי יצירת קשר עם החברה במייל או טופס יצירת קשר באתר. המנוי יבוטל ולא יחוייב שוב, והאתר יירד מהאוויר בתום התקופה עבורה שולם המנוי.

בשום מקרה לא יינתן החזר כספי על תקופת המנוי שלא נוצלה.

ביטול מנוי שנתי אפשרי תוך 14 יום מיום רכישת המנוי, מההחזר עבור התקופה שלא היתה בשימוש ינוכו 250 ש"ח דמי הקמה וביטול.

משתמשי קצה

החברה לא תשא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמשי הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.

כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולשים באתר והלקוח מחויב לידע אותם על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול שמות מתחם (Domain Names)

החברה תספק דומיין פוליוז (yourname.folioz.co.il) בחינם לצורך הפעלת האתר. החברה אינה אחראית לרכישה או הפעלה של שמות דומיין אך מאפשרת חיבור כתובת דומיין פרטית ותמיכה בנושא. בשום מצב לא תהיה החברה אחראית על ניהולו, חידושו, הפנייתו וכל דבר שקשור בו.

קרדיט באתר

החברה רשאית להוסיף קרדיט (קישור לאתר הספק) בכל מקום שתמצא לנכון. החברה לא מחויבת להסיר קישור זה והיא רשאית לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

תמיכה טכנית תינתן בדואר אלקטרוני למנויי פוליוז בלבד.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן. אי קיום של תנאי ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

החברה רשאית להסיר את האתר ללקוחות שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט בחיפה.